Financial coaching

Als u uw onderneming financieel scherp moet sturen, is het goed om een expert in te schakelen die u hierin ondersteunt. Dan wilt u een deskundige, door de wol geverfde specialist die u helpt om uw financiële kompas op orde te krijgen en te houden. Een expert die u doeltreffend adviseert bij te ondernemen of te vermijden acties.

AV Advies heeft ruime ervaring in financial coaching van ondernemers.

Financiële rapportage
Av Advies begeleidt veel organisaties als het gaat om financial reporting op basis van een beknopt en inzichtelijk financieel model. Maandelijks wordt in samenwerking met u een update gemaakt van de rolling forecast, op het niveau van resultaat, balans en liquiditeit. Zo heeft u optimaal zicht op hoe de afgelopen periode is geweest ten opzichte van de begroting en kunt u goed zien hoe de komende periodes gaan verlopen en wat u zich kunt permitteren. Hierdoor kunt u tijdig anticiperen op mogelijke knelpunten. Dit geeft rust en overzicht voor zowel de ondernemer als de financieel manager.

Bijzondere situaties
Onze adviseurs zijn gewend om in bijzondere situaties te handelen. Bijvoorbeeld bij 5-voor-12 situaties, onderhandelingen met crediteuren, belastingdienst en banken. Onze adviseurs hebben een sterke focus op resultaat. Ze ontzien u als ondernemer niet, maar werken menselijk en met respect. Financieel management in complexe situaties vraagt daadkracht en subtiliteit tegelijk. U kunt dat van ons verwachten.

Toegevoegde waarde
AV Advies voegt alleen waarde toe waar dat nodig is. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en kunde die binnen uw onderneming al aanwezig is. De kennis en ervaring van UNO die hieraan worden toegevoegd, wordt ook overgedragen aan de medewerkers in de onderneming. Op deze wijze werken we nauw samen met de professionals die u al in huis heeft en stemmen we onze inzet daar op af.