Bedrijfswaardering

Het maken van een gedegen bedrijfswaardering van een onderneming is noodzakelijk als u een bedrijf wilt kopen of verkopen. Av Advies is hierin gespecialiseerd en heeft veel ervaring in het doorgronden van waardebepalende elementen in een bedrijf.

Meer dan een waarderingsmodel

Het maken van een goede bedrijfswaardering gaat om veel meer dan het kiezen van het best passende waarderingsmodel. Een deskundige kijk op de verschillende aspecten, anders dan de financiële, is noodzakelijk. Het waarderen van bedrijven draait bijvoorbeeld ook om het duiden van risico’s en kansen en het kwalificeren van ontwikkelingen in het bedrijf en de markt waarin het opereert. Met regelmaat treedt AV Advies ook op als onafhankelijk waarderingsdeskundige bij geschillen.

Verder kijken dan de waarde
Het maken van de bedrijfswaardering een goede basis voor een transactie. Maar de waarde van de onderneming is niet allesbepalend voor de prijs. Het duiden van de intenties van de koper vormt een belangrijke aanvulling in het proces van prijsbepaling. Denk bijvoorbeeld aan een strategische (ver)koop of een management buy-in/buy-out. Ook hierin kunnen we u uitstekend begeleiden.

Verkoopmemorandum
Als u uw bedrijf of een bedrijfsonderdeel overweegt te verkopen, dan kan AV Advies u in dat proces begeleiden. In samenwerking met u wordt een waardering opgesteld. Daarna volgt een verkoopmemorandum, waarmee potentiële kopers geïnformeerd worden. In overleg met u wordt bepaald welke partijen worden benaderd.

AV Advies voert namens u de regie in het verkoopproces, inclusief de onderhandelingen. Dit geeft u de gelegenheid om uw eigen rol te houden en biedt tactisch de gewenste onderhandelingsruimte, zodat u uiteindelijk bepaalt wat of het gewenste resultaat is gerealiseerd. In het proces wordt nauw samengewerkt met (uw) fiscale- en juridische adviseurs om een waardevaste en waardevolle transactie voor u te creëren.