Bedrijfsstrategie

Een strategische visie ontwikkelen met hulp van buitenaf kan verhelderend werken. Als ondernemer bent u vaak druk met de dagelijkse praktijk. Onze adviseurs kunnen  u helpen met een helikopter-view uw onderneming te bekijken en noodzakelijke koerswijzigingen te identificeren. Op basis van een goede markt-, bedrijfskundige en financiële analyse weet u direct waar u staat.

Onafhankelijk en objectief
De specialisten van Av Advies zijn onafhankelijk en objectief in hun bedrijfsadviezen. Bij het formuleren van een stevige bedrijfsstrategie is visie van belang. Maar ook scherpe analyses zijn belangrijk. Av Advies kijkt met u mee naar uw eigen onderneming, de markten die u wilt bedienen en andere externe factoren.

Diagnose
Een goed plan begint met een goede diagnose. Av Advies helpt u bij het maken van een SWOT-analyse. Hierbij worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw onderneming in kaart gebracht. Dit geeft goed beeld van uw positie en mogelijke ‘gaten’ in de markt; op basis daarvan wordt de juiste richting en passende strategische beslissingen genomen.

Pragmatisch ondernemingsplan
Bij Av Advies houden we van pragmatisch en concreet. Daarom vertalen we de uitkomsten van de richting en bedrijfsstrategie in een pragmatisch ondernemingsplan met financiële projectie. Samen met u kijken we ook naar de tactisch best geschikte keuzes voor uw onderneming. Uw persoonlijke expert begeleidt u hierin en geeft u gelijk de handvatten om stappen te nemen en deze koers te realiseren.

Koers hebben & houden
Av Advies werkt graag samen met u aan een nieuwe koers. En helpt u, waar nodig, deze koers te behouden.
Strategische beslissingen zijn nooit zonder gevolgen en dat beseffen wij ons heel goed. Daarom zorgen we voor een goede voorbereiding en gedegen doorrekeningen, eventueel met meerdere scenario’s. Desgewenst ondersteunen we u bij de implementatie, het resultaat telt immers.

AV Advies beschikt ook over instrumenten om tussentijds de voortgang van uw nieuwe koers te meten. Zo kunt u waar nodig bijsturen.